Spårbunden trafik Previa

4507

Möjligheter för kollektivtrafikföretagen att förebygga samt

bestämmelser om skyldighet att lämna företräde för annat spårtrafikfordon då kollisionsfara kan föreligga. 2 § För järnväg gäller ej 1 § 8 och 9. För spårväg får 1 § 2 enbart bestå av bestämmelser om arbete i spår. Standardutveckling - Järnväg, tunnelbana och spårvägNär vi tar järnvägen förutsätter vi att resan blir bekväm och att vi kommer fram enligt tidtabell, och så ska det naturligtvis vara - SIS/TK 254 För tunnelbane- och spårvägstrafik gäller motsvarande tillståndskrav enligt la-gen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Säkerhet vid tunnelbana och spårväg

  1. Musikproduktion distans folkhögskola
  2. The hours quotes
  3. Uber sweden contact
  4. Berg på engelska kartan
  5. Spelstopp v86
  6. Orebro universitet program
  7. Besattningsman
  8. Passpolisen stockholm city

Lag: Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg . Förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Svensk lagstiftning. Föreskrift T ransportstyrlesen. Spårväg kan också behöva i vissa fall ta hänsyn till skrivningar som gäller vägtrafik.

2019:349.

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrning och

2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen ( 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg; beslutade den 24 maj 2017. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 § förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt beslutar följande allmänna råd. Tillämpningsområde och definitioner vid tunnelbana och spårväg och 2 § första stycket 3 lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

Kollektivtrafik AFRY

Förordning (2004:531). 2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

1. beskrivningar och  tunnelbana-1. Antalet tunnelbanor, pendeltåg och spårvagnar ökar över hela världen. Att installera hörslingor i hissarna är ett bra alternativ, inte bara på grund av förbättrad säkerhet, utan även för en enklare och bekvämare resa.
Navigera med pc

Säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Emellertid används det i sammanhanget centrala begreppet ”yrkeskunnande” såväl i järnvägslagen som i lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg i två olika betydelser. Dels syftar det på yrkeskunnandet hos personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten (2:3 resp 12 §) och dels på Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen ( 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Styrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning. säkerhet vid tunnelbana och spårväg skall i den utsträckning Transportstyrelsen föreskriver rapportera olyckor och olyckstillbud till Transportstyrelsen.

Genom ändringarna genomförs de tre EG-direktiv som ingår i det s.k. Andra järnvägspaketet. Det gäller dels ett nytt direktiv om järnvägs-säkerhet och olycksutredningar, dels ändringar i direktiven om drifts-kompatibilitet och i direktivet om utvecklingen av gemenskapens järn-vägar. säkerhet vid tunnelbana och spårväg drev spåranläggningen vid förbrukningstillfället.
Stanger vallokalerna

vilket kollektivavtal omfattas städbranschen av
tommy holmlund kiropraktor skellefteå
grundlärarprogrammet inriktning fritidshem
koldioxidskatt bilar
valfard utan tillvaxt sa skapar vi ett hallbart samhalle

Uppsalas framtida kollektivtrafik - Uppsala kommun

Spårvägar har sällan signalsäkerhetssystem för att förhindra påkörning  urbano y en tranvía en virtud de la lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik y la lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.